استخدام میکروبیولژیست (صنعت مواد غذایی) در شیراز

یک مجموعه مواد غذایی جهت تکمیل کادر خود یک نفر خانم میکروبیولوژیست با سابقه کار دررشته مواد غذایی ا ...
17:15 52 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش و کارمند اداری با حقوق ثابت،بیمه و کارانه

استخدام شرکت توسعه تجارت فلز شرکت توسعه تجا ...
08:10 63 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش خانم مرتبط با رشته مواد و متالوژی

استخدام شرکت توسعه تجارت فلز شرکت توسعه تجا ...
08:09 75 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش و کارمند اداری با حقوق ثابت،بیمه و کارانه

استخدام شرکت توسعه تجارت فلز شرکت توسعه تجا ...
04:40 89 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش خانم مرتبط با رشته مواد و متالوژی

استخدام شرکت توسعه تجارت فلز شرکت توسعه تجا ...
04:39 120 منقضی شده