بازار یاب خانم تلفنی در تبریز

به تعدادی خانم جهت بازاریابی تلفنی در محیطی زنانه و بازاریاب آقا و خانم به صورت میدانی در رشته مواد ...
13:00 15 منقضی شده

استخدام میکروبیولژیست (صنعت مواد غذایی) در شیراز

یک مجموعه مواد غذایی جهت تکمیل کادر خود یک نفر خانم میکروبیولوژیست با سابقه کار دررشته مواد غذایی ا ...
17:15 102 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش و کارمند اداری با حقوق ثابت،بیمه و کارانه

استخدام شرکت توسعه تجارت فلز شرکت توسعه تجا ...
08:10 87 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش خانم مرتبط با رشته مواد و متالوژی

استخدام شرکت توسعه تجارت فلز شرکت توسعه تجا ...
08:09 95 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش و کارمند اداری با حقوق ثابت،بیمه و کارانه

استخدام شرکت توسعه تجارت فلز شرکت توسعه تجا ...
04:40 104 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش خانم مرتبط با رشته مواد و متالوژی

استخدام شرکت توسعه تجارت فلز شرکت توسعه تجا ...
04:39 158 منقضی شده