( استخدام ویزیتور ) نیازمند ویزیتور پرنشاط و جوان آشنا به کار ویزیتوری در تهران

نیازمند ویزیتور پرنشاط و جوان آشنا به کار ویزیتوری در رشته مواد غذایی در شمال شرق شمال شمال غرب ت ...
23:00 15 منقضی شده

بازار یاب خانم تلفنی در تبریز

به تعدادی خانم جهت بازاریابی تلفنی در محیطی زنانه و بازاریاب آقا و خانم به صورت میدانی در رشته مواد ...
13:00 57 منقضی شده

استخدام میکروبیولژیست (صنعت مواد غذایی) در شیراز

یک مجموعه مواد غذایی جهت تکمیل کادر خود یک نفر خانم میکروبیولوژیست با سابقه کار دررشته مواد غذایی ا ...
17:15 145 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش و کارمند اداری با حقوق ثابت،بیمه و کارانه

استخدام شرکت توسعه تجارت فلز شرکت توسعه تجا ...
08:10 146 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش خانم مرتبط با رشته مواد و متالوژی

استخدام شرکت توسعه تجارت فلز شرکت توسعه تجا ...
08:09 139 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش و کارمند اداری با حقوق ثابت،بیمه و کارانه

استخدام شرکت توسعه تجارت فلز شرکت توسعه تجا ...
04:40 155 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش خانم مرتبط با رشته مواد و متالوژی

استخدام شرکت توسعه تجارت فلز شرکت توسعه تجا ...
04:39 208 منقضی شده