استخدام پتروشیمی ایلام سال ۹۶ (خبر جدید)

استخدام پتروشیمی ایلام سال ۹۶
10:50 9 منقضی شده

استخدام ۴ردیف شغلی در شرکت تولیدی ظریف مصور در اصفهان

استخدام تولیدی ظریف مصور شرکت تولیدی ظریف م ...
16:10 6 منقضی شده

استخدام ۴ردیف شغلی در شرکت تولیدی ظریف مصور در اصفهان

استخدام تولیدی ظریف مصور شرکت تولیدی ظریف م ...
16:10 4 منقضی شده

استخدام مدیر کارخانه در رشته مهندسی شیمی،پلیمر در استان مرکزی

یک شرکت معتبر تولیدی جهت تکمیل کادر خود در استان مرکزی از افراد واجد شرایط زیر د ...
11:40 14 منقضی شده

استخدام مدیر کارخانه در رشته مهندسی شیمی،پلیمر در استان مرکزی

یک شرکت معتبر تولیدی جهت تکمیل کادر خود در استان مرکزی از افراد واجد شرایط زیر د ...
11:40 4 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش(رشته مهندسی شیمی،شیمی،مدیریت بازرگانی)

یک شرکت تولیدی معتبر واقع در شهرک رازی جهت تکمیل کادر خود در
15:40 10 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش در یک شرکت تولید کننده تجهیزات نفت و گاز

یک شرکت تولید کننده تجهیزات نفت و گاز جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد ...
09:34 40 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش (رشته مهندسی شیمی) در تهران

یک شرکت معتبر در زمینه مواد شیمیایی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از اف ...
16:07 14 منقضی شده