استخدام مسئول دفتر (منشی) در شیراز

شرکت امید جوانان نیازمند یک نیرو ترجیحاً فارق التحصیل رشته مدیریت پروژه یا سایر رشته های مدیریت مسلط ...
14:30 13 منقضی شده