استخدام نیمه وقت بانوان مددکار در مرکز نیکوکاری در تبریز

یک مرکز نیکوکاری در تبریز به همکاری نیمه وقت چند خانم با شرایط زیر نیازمند است: - فارغ التحصیل رشته ...
17:00 82 منقضی شده