( مددکار اجتماعی ) خانم در رشته مددکاری اجتماعی. یا خدمات اجتماعی ترج در اهواز

خانم در رشته مددکاری اجتماعی. یا خدمات اجتماعی ترجیحا مجرد باشد ...
19:30 7 منقضی شده

( مددکار اجتماعی ) خانم در رشته مددکاری اجتماعی. یا خدمات اجتماعی ترج در اهواز

خانم در رشته مددکاری اجتماعی. یا خدمات اجتماعی ترجیحا مجرد باشد09167708075< ...
19:15 6 منقضی شده

استخدام نیمه وقت بانوان مددکار در مرکز نیکوکاری در تبریز

یک مرکز نیکوکاری در تبریز به همکاری نیمه وقت چند خانم با شرایط زیر نیازمند است: - فارغ التحصیل رشته ...
17:00 101 منقضی شده