همکاری با مهندس مخابرات در کرج

گروه مهندسی میکاپیشرو برای پیشبرد اهداف پژوهشی خود و انجام پروژه های مختلف، نیرو از بین دانشجویان و ...
13:45 81 منقضی شده

( دستیار پژوهشی ) برای انجام یک کار تحقیقاتی در زمینه مهندسی برق به در مشهد

برای انجام یک کار تحقیقاتی در زمینه مهندسی برق به یک نفر ترجیحا دانشجوی دکتری یا سال آخر کارشناسی ار ...
12:46 52 منقضی شده