( دعوت به همکاری ) نیازمند نیروی خانم روانشناس وبهیار وپرستاریا رشته در شیراز

نیازمند نیروی خانم روانشناس وبهیار وپرستاریا رشته مامایی دارای مدرک مرتبط جهت کار درمطب ترک اعتیاد ج ...
21:15 32 منقضی شده

اجاره اتاق درکلینیک جهت امور پزشکی در شیراز

باسلام همکاری بصورت درصدی در کلینیک زیبایی با کارشناس تغذیه ،فیزیوتراپی،دندانپزشکی،و رشته های مربوط ...
19:00 19 منقضی شده

استخدام اپراتور__همکاری درصدی با کارشناس تغذیه در شیراز

باسلام همکاری بصورت درصدی در کلینیک زیبایی از کارشناس تغذیه ساعت کاری ۸:۰۰الی ۱۴:۰۰ یا هردوشیفت اس ...
21:16 20 منقضی شده

خانم رشته مامایی -اتاق عمل و بیهوشی و دیپلم بهیاری در شیراز

از چند نفر خانم دارای مدرک مامایی ،بیهوشی و اتاق عمل و کسانی که دیپلم بهیاری در دوره دبیرستان دارند ...
11:30 100 منقضی شده

( استخدام ) ***استخدام اپراتور لیزر فقط رشته مامایی و پرستاری در شیراز

***استخدام اپراتور لیزر فقط رشته مامایی و پرستاری *** ساعت کاری ۱۰ الی ۲۰ لیزر موهای زائد با پیشرفت ...
14:45 57 منقضی شده

استخدام مامایی و تکنسین اتاق عمل و بیهوشی در شیراز

از خانم های دارای رشته مامایی و بیهوشی و اتاق عمل و دیپلم بهیاری دعوت به همکاری میشوند جهت تکنسین کا ...
07:15 134 منقضی شده

استخدام دانشگاه علوم پزشکی قزوین (استخدام جدید)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی قزوین ...
10:30 128 منقضی شده

استخدام دانشگاه علوم پزشکی قزوین (استخدام جدید)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی قزوین ...
09:27 118 منقضی شده

استخدام دانشگاه علوم پزشکی سمنان (استخدام جدید)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی سمنان
12:33 139 منقضی شده

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (فراخوان جدید)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
08:21 159 منقضی شده

استخدام دانشگاه علوم پزشکی گیلان (فراخوان جذب)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی گیلان ...
08:04 164 منقضی شده

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شیراز (اعلام اسامی)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شیراز ...
08:00 199 منقضی شده

استخدام دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (خبر جدید)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ...
22:05 146 منقضی شده

استخدام دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (خبر جدید)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ...
15:12 173 منقضی شده

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شیراز (استخدام جدید)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شیراز ...
12:58 160 منقضی شده

استخدام دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (کارت آزمون)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ...
10:07 111 منقضی شده

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شیراز (استخدام جدید)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شیراز ...
21:08 157 منقضی شده

استخدام دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (کارت آزمون)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ...
14:11 144 منقضی شده

استخدام دانشگاه علوم پزشکی سمنان (فراخوان جذب)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی سمنان
08:51 150 منقضی شده

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (استخدام جدید)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
08:37 183 منقضی شده