دریافت گواهی مهارت ۶۵۹ نفر از زندانیان زنجانی

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان زنجان گفت: ۶۵۹ نفر از مددجویان در ندامتگاه های اس ...
10:05 146 منقضی شده