( جویای کار ) من فارغ التحصیل رشته فلسفه در مقطع کارشناسی ارشد ه در قم

من فارغ التحصیل رشته فلسفه در مقطع کارشناسی ارشد هستم.در چند موسسه سمت دستیار محقق را داشتم.به کامپی ...
17:16 6 منقضی شده