استخدام در گالری فرش دستبافت شریف در تهران

فروشنده آقا ترجیحا دانشجوی رشته فرش - عکاسی - بازاریابی روابط عمومی بالا و آشنایی کامل به فضای مجا ...
18:00 68 منقضی شده