درخواست برای همکاری در امور مدیریت دفتر در مشهد

به ی همکار خانم در رشته شهرسازی یا معماری که قطعا مسلط به نرم افزاد اتوکد و در صورت لزوم علاقه به ام ...
12:15 61 منقضی شده

جویای کار در مهد کودک در مشهد

خانمی هستم ۲۷ساله ومتاهل دارای مدرک زبان انگلیسی از اکادمی سفیر و کارشناس ارشد رشته شهرسازی و علاقمن ...
19:00 82 منقضی شده