( مترجم زبان انگلیسی(سینما) ) دعوت به همکاری از مترجم زبان انگلیسی جهت ترجمه متو در تهران

دعوت به همکاری از مترجم زبان انگلیسی جهت ترجمه متون سینمایی - آشنا با مبانی و اصطلاحات تخصصی سینما ...
06:15 33 منقضی شده