درخواست رد کردن حق بیمه رشته زمین شناسی در شیراز

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زمین شناسی، با ۸ سال سابقه بیمه غیر مرتبط هستم، در صورت امکان درخواست پرد ...
00:30 42 منقضی شده

استخدام فارغ التحصیل رشته زمین شناسی در شیراز

به فارغ التحصیل رشته زمین شناسی در گرایش رسوب شناسی ، زمین شناسی نفت و سنجش از دور ، ساکن شیراز ب ...
14:57 70 منقضی شده