مهندس کشاورزی کاملا مسلط به زبان انگلیسی در کرمانشاه

مهندس یا دکترای رشته دامپروری کاملا مسلط به زبان انگلیسی. ...
01:30 140 منقضی شده