مدرک کارشناسی حقوق نیازمندیم در مشهد

به یک نفر فارغ التحصیل رشته حقوق مقطع کارشناسی ترجیحا خانم که تازه فارغ التحصیل شده باشد نیازمندیم. ...
15:15 3 03 فروردین 1397

( جویاکاردردفتراسناد ) بنده دانشجورشته حقوق(ترم۳) هستم وجوباکارفقط دردفات در تهران

بنده دانشجورشته حقوق(ترم۳) هستم وجوباکارفقط دردفاتراسنادرسمی میباشم(بدون سابقه کاری) ...
11:45 2 03 فروردین 1397

استخدام دانشجو و فارغ التحصیل رشته حقوق در تهران

گروه وکلای دادگستری پیشداد جهت تکمیل پرسنل خود به صورت پاره وقت یا تمام وقت جهت بازاریابی پرونده از ...
01:30 8 منقضی شده

استخدام تعداد محدودی دانشجو یا فارغ التحصیل رشته حقوق در قم

به تعداد محدودی دانشجو یا فارغ التحصیل رشته حقوق جهت همکاری با دفتر وکالت در قم نیازمندیم.< ...
12:08 10 منقضی شده

استخدام دانشجو یا فارغ التحصیل رشته حقوق در شهر مشهد

به دانشجو یا فارغ التحصیل رشته حقوق بدون سابقه کار در شهر مشهد نیازمندیم.متقاضیا ...
08:31 8 منقضی شده

استخدام خانم جهت امر *دستیاری وکیل دادگستری* در قم

استخدام خانم جهت "دستیاری وکیل دادگستری" (3پارامتر:1.حداقل لیسانس حقوق 2.علاقه مند به همراهی با ...
13:00 8 منقضی شده

استخدام منشی خانم فارغ التحصیل یا دانشجوی رشته حقوق در اصفهان

به منشی خانم ترجیحاً فارغ التحصیل یا دانشجوی رشته حقوق در اصفهان (محدوده جی) نیازمندیم. ساع ...
09:03 7 منقضی شده

استخدام منشی خانم فارغ التحصیل یا دانشجوی رشته حقوق در اصفهان

به منشی خانم ترجیحاً فارغ التحصیل یا دانشجوی رشته حقوق در اصفهان (محدوده جی) نیازمندیم. ساع ...
09:03 5 منقضی شده

سوالات مصاحبه استخدامی وزارت نیرو سری پنجم

سوالات مصاحبه استخدامی و تجربیات آزمون ...
20:46 8 منقضی شده

استخدام کارشناسان رسمی دادگستری (دریافت کارت آزمون)

 استخدام کارشناسان رسمی دادگستری
11:57 9 منقضی شده

سوالات مصاحبه استخدامی وزارت نیرو سری پنجم

سوالات مصاحبه استخدامی و تجربیات آزمون ...
11:46 14 منقضی شده

استخدام کارشناسان رسمی دادگستری (دریافت کارت آزمون)

 استخدام کارشناسان رسمی دادگستری
09:43 27 منقضی شده

سوالات مصاحبه استخدامی وزارت نیرو سری پنجم

سوالات مصاحبه استخدامی و تجربیات آزمون ...
14:39 11 منقضی شده

سوالات مصاحبه استخدامی وزارت نیرو سری پنجم

سوالات مصاحبه استخدامی و تجربیات آزمون ...
10:11 12 منقضی شده

منشی خانوم جهت دفتر وکالت در قم

با سلام احتراما جهت انجام امور دفتر وکالت واقع در سالاریه خیابان میثم بالا یک منشی خانوم دارای شرای ...
19:30 9 منقضی شده

استخدام کارشناسان رسمی دادگستری (زمان دریافت کارت)

 استخدام کارشناسان رسمی دادگستری
10:39 24 منقضی شده

سوالات مصاحبه استخدامی وزارت نیرو سری پنجم

سوالات مصاحبه استخدامی و تجربیات آزمون ...
12:56 12 منقضی شده

سوالات مصاحبه استخدامی وزارت نیرو سری پنجم

سوالات مصاحبه استخدامی و تجربیات آزمون ...
12:25 10 منقضی شده

به چند نفر آقا وخانم زبر زرنگ و پر انرژی. در اهواز

استخدام چندنفرخانم آقا وخانم بین سنین 25 آلی 45 (جهت مشاغل مختلف) بشرح ذیل شرایط کلی :آقایان:دارای ...
04:15 7 منقضی شده

سوالات مصاحبه استخدامی وزارت نیرو سری پنجم

سوالات مصاحبه استخدامی و تجربیات آزمون ...
10:43 15 منقضی شده