دفتر هواپیمایی(استخدام کار آموز با حقوق و بیمه) در اصفهان

آژانس هواپیمایی چهار سو گشت از خانمهای دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد دعوت به همکاری میگردد کا ...
14:15 19 منقضی شده

( کارآموز ) به چند نفر کار اموز رشته جهانگردی و گردشگری نیازمن در تبریز

به چند نفر کار اموز رشته جهانگردی و گردشگری نیازمندیم شرایط همکاری حضورا انجام می شود فقط خانم ها تم ...
01:00 80 منقضی شده