( کارشناس کشاورزی ) کارشناس یا کارشناس ارشد رشته باغبانی یا کشاورزی با در شیراز

کارشناس یا کارشناس ارشد رشته باغبانی یا کشاورزی با سابقه کار مفید تئوری و عملی آشنا به بازار خرید و ...
22:15 169 منقضی شده