استخدام نیرو در رشته امور گمرکی در بندر عباس

به نیروی آقا ، مجرد ، فوق دیپلم یا لیسانس جهت کار در گمرکی در گمرک ترجیحا رشته امور گمرکی در شرکت ...
08:44 140 منقضی شده

استخدام نیرو در رشته امور گمرکی در بندر عباس

به نیروی آقا ، مجرد ، فوق دیپلم یا لیسانس جهت کار در گمرکی در گمرک ترجیحا رشته امور گمرکی در شرکت ...
08:44 107 منقضی شده