فوق لیسانس رشته اقتصاد در ارومیه

به یک نفر کارشناس ارشد علوم اقتصادی دارای مسلط به دروس اقتصاد خرد وکلان مالی و .. جهت تدریس خصوصی نی ...
19:30 25 منقضی شده