استخدام در داروخانه همراه با آموزش در تهران

*استخدام قطعى همراه با آموزش* کسب در آمد عالى براى افراد مبتدى و حتى دانشجو ...
15:30 2 29 اردیبهشت 1398

آموزش و استخدام تکنسین دارویی در تهران

آموزش و استخدام مرکز تخصصی آموزش تکنسین داروخانه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مدرک معتبر - قاب ...
08:45 1 29 اردیبهشت 1398

( تکنسین داروخانه ) به یک نفر تکنسین داروخانه مسلط به نرم افزار کارا ح در اصفهان

به یک نفر تکنسین داروخانه مسلط به نرم افزار کارا حداقل با دوسال سابقه کار نیازمندیم ...
10:45 2 27 اردیبهشت 1398

استخدام در داروخانه همراه با آموزش(افراد مبتدی) در کرج

*استخدام قطعى همراه با آموزش* کسب در آمد عالى براى افراد مبتدى و حتى دانشجو در داروخانه. پس از طى م ...
15:30 2 26 اردیبهشت 1398

استخدام در داروخانه همراه با آموزش در تهران

*استخدام قطعى همراه با آموزش* کسب در آمد عالى براى افراد مبتدى و حتى دانشجو ...
11:15 5 23 اردیبهشت 1398

استخدام در داروخانه همراه با آموزش در تهران

*استخدام قطعى همراه با آموزش* کسب در آمد عالى براى افراد مبتدى و حتى دانشجو ...
12:15 2 19 اردیبهشت 1398

استخدام در داروخانه همراه با آموزش(افراد مبتدی) در کرج

*استخدام قطعى همراه با آموزش* کسب در آمد عالى براى افراد مبتدى و حتى دانشجو در داروخانه. پس از طى م ...
13:00 5 18 اردیبهشت 1398

آموزش و استخدام تکنسین دارویی در تهران

آموزش و استخدام مرکز تخصصی آموزش تکنسین داروخانه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مدرک معتبر - قاب ...
09:45 3 منقضی شده

( تکنسین داروخانه ) خانوم 25ساله با مدرک تکنسین داروخانه از جهاد دانشگ در تبریز

خانوم 25ساله با مدرک تکنسین داروخانه از جهاد دانشگاهی با کسب نمره صد از 100بدون سابقه کار در داروخان ...
11:45 4 منقضی شده

استخدام در داروخانه (حتی افراد مبتدی و بی تجربه) در کرج

*استخدام قطعى همراه با آموزش* کسب در آمد عالى براى افراد مبتدى و حتى دانشجو در داروخانه. پس از طى ...
13:45 7 منقضی شده

استخدام در داروخانه (حتی افراد مبتدی و بی تجربه) در کرج

*استخدام قطعى همراه با آموزش* کسب در آمد عالى براى افراد مبتدى و حتى دانشجو در داروخانه. پس از طى ...
10:30 5 منقضی شده

استخدام در داروخانه همراه با آموزش در تهران

*استخدام قطعى همراه با آموزش* کسب در آمد عالى براى افراد مبتدى و حتى دانشجو ...
10:45 3 منقضی شده

استخدام در داروخانه پس از آموزش حتی افرادمبتدی در کرج

*کسب درآمد عالى حتى براى افراد مبتدى و دانشجو در داروخانه* استخدام همراه با آموزش...! پس از طى دور ...
16:15 4 منقضی شده

استخدام در داروخانه پس از آموزش حتی افرادمبتدی در کرج

*کسب درآمد عالى حتى براى افراد مبتدى و دانشجو در داروخانه* استخدام همراه با آموزش...! پس از طى دور ...
16:00 6 منقضی شده

جذب کارآموز تکنسین داروخانه در قم

✅ داروخانه شبانه روزی دکتر صبوحی جهت تکمیل ظرفیت بخش کارآموزی داروخانه در ۶ماهه اول سال با شریط ذیل ...
07:00 11 منقضی شده

استخدام در داروخانه همراه با آموزش در تهران

*کسب درآمد عالى براى افراد مبتدى و دانشجو در داروخانه* استخدام قطعى همراه با آموزش..! پس از طى دوره ...
10:15 10 منقضی شده

استخدام در داروخانه پس از آموزش حتی افرادمبتدی در کرج

*کسب درآمد عالى حتى براى افراد مبتدى و دانشجو در داروخانه* استخدام همراه با آموزش...! پس از طى دور ...
09:45 20 منقضی شده

استخدام در داروخانه پس از آموزش حتی افرادمبتدی در کرج

*کسب درآمد عالى حتى براى افراد مبتدى و دانشجو در داروخانه* استخدام همراه با آموزش...! پس از طى دور ...
12:15 16 منقضی شده

( کاراموز تکنسین داروخانه ) باسلام بنده دارای مدرک تکنسین داروخانه هستم امادگی در اهواز

باسلام بنده دارای مدرک تکنسین داروخانه هستم امادگی همکاری با شما بعنوان کاراموز را دارم ساکن پردیس ه ...
23:00 17 منقضی شده

( کار در داروخانه ) از علاقمندان به کار در داروخانه دعوت میشود: دوره آ در تهران

از علاقمندان به کار در داروخانه دعوت میشود: دوره آموزشی جامع تکنسین داروخانه بصورت تئوری و عملی همرا ...
14:45 19 منقضی شده