( دستیار دندانپزشک‌و داروخانه ) باسلام.خانمی هستم۳۰ساله.بامدرک تکنسین داروخانه و د در اهواز

باسلام.خانمی هستم۳۰ساله.بامدرک تکنسین داروخانه و دستیار دنداپزشکی و icdl1 و2 .جویای کار در داروخانه ...
18:00 9 منقضی شده

استخدام تکنسین داروخانه در یک داروخانه معتبر در کردستان

یک داروخانه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان کردستان در شه ...
12:36 7 منقضی شده

همایش رایگان اشتغال در داروخانه در تهران

مجتمع سلامت تهران برگزار میکند """"""""همایش رایگان"""""""" اشتغال و کاریابی در داروخانه جلسه ...
18:00 10 منقضی شده

همایش رایگان اشتغال در داروخانه در تهران

مجتمع سلامت تهران برگزار میکند """"""""همایش رایگان"""""""" اشتغال و کاریابی در داروخانه جلسه ...
15:45 8 منقضی شده

( کار در داروخانه ) دوره های تکمیلی تکنسین داروخانه "به عنوان نسخه پ در تهران

دوره های تکمیلی تکنسین داروخانه "به عنوان نسخه پیچ حرفه ای جذب بازار کار شوید" - زیر نظر بهترین ا ...
13:30 25 منقضی شده

( اشتغال بیمارستانی ) ###مجتمع سلامت تهران ### کمک پرستاری (کمک به در تهران

###مجتمع سلامت تهر ...
15:45 78 منقضی شده

( استخدام بیمارستان ) دوره آموزش کمک پرستاری (کمک بهیاری) دوره آموزش تکن در تهران

دوره آموزش کمک پرستاری (کمک بهیاری) دوره آموزش تکنسین داروخانه (نسخه پیچ) دوره آموزش تکنسین آزمایشگا ...
12:45 1 منقضی شده

( استخدام بیمارستان ) دوره آموزش کمک پرستاری (کمک بهیاری) دوره آموزش تکن در تهران

دوره آموزش کمک پرستاری (کمک بهیاری) دوره آموزش تکنسین داروخانه (نسخه پیچ) دوره آموزش تکنسین آزمایشگا ...
16:15 1 منقضی شده

( تکنسین داروخانه ) تکنسین یا کار اموز برای شیفت بعد از ظهر محدوده شه در تهران

تکنسین یا کار اموز برای شیفت بعد از ظهر محدوده شهرک گلستان09031491467
00:00 36 منقضی شده

( استخدام بیمارستان ) دوره آموزش کمک پرستاری (کمک بهیاری) دوره آموزش تکن در تهران

دوره آموزش کمک پرستاری (کمک بهیاری) دوره آموزش تکنسین داروخانه (نسخه پیچ) دوره آموزش تکنسین آزمایشگا ...
09:15 167 منقضی شده