استخدام سرویس کار و تعمیر کار آسانسور در تهران

این شرکت جهت تکمیل کادر فنی خود نیاز به یک سرویس کار و تعمیر کار آسانسور با شرایط ذیل دارد : 1- تس ...
11:30 50 منقضی شده