رویه کوب و‌ خیاط مبل در تهران

جهت تعمیرات مبل به رویه کوب و خیاط ماهر یا کارگر نیمه ماهر در محدوده پونک و باغ فیض نیازمندیم فوری ف ...
01:15 10 منقضی شده

نیازمند رویکوب ماهر مبل در شیراز

نیازمند رویکوب ماهر مبل جهت کار در تولیدی و تعمیرات مبل
13:30 5 منقضی شده

استخدام کارگر جهت کار تعمیرات مبل در اصفهان

به کارگر جهت کار تعمیرات مبل در اصفهان در محدوده شریف واقفی نیازمندیم. ساعت تماس ۹ الی ۱۳ و ...
11:58 5 منقضی شده

استخدام کارگر جهت کار تعمیرات مبل در اصفهان

به کارگر جهت کار تعمیرات مبل در اصفهان در محدوده شریف واقفی نیازمندیم. ساعت تماس ۹ الی ۱۳ و ...
11:58 3 منقضی شده

استخدام رویه کوب تمام کننده جهت تعمیرات مبل در تهران

به دو نفر رویه کوب تمام کننده جهت تعمیرات مبل در تهران محدوده خیابان قزوین نیازمندیم.
10:49 3 منقضی شده

استخدام رویه کوب تمام کننده جهت تعمیرات مبل در تهران

به دو نفر رویه کوب تمام کننده جهت تعمیرات مبل در تهران محدوده خیابان قزوین نیازمندیم.
10:49 3 منقضی شده

استخدام رویه کوب ماهر و نیمه ماهر جهت تعمیرات مبل در تهران

به رویه کوب ماهر و نیمه ماهر جهت تعمیرات مبل با جای خواب در تهران محدوده دلاوران نیازمندیم. ...
10:50 4 منقضی شده

استخدام رویه کوب ماهر و نیمه ماهر جهت تعمیرات مبل در تهران

به رویه کوب ماهر و نیمه ماهر جهت تعمیرات مبل با جای خواب در تهران محدوده دلاوران نیازمندیم. ...
10:50 2 منقضی شده

رویه کوب ماهر و نیمه ماهر جهت تعمیرات مبل در تهران

تعدادی رویه کوب ماهر و نیمه ماهر جهت تعمیرات مبل نیازمندیم بصورت کنترات همراه با جای خواب آدرس: مید ...
21:45 4 منقضی شده

استخدام کارگر ساده جهت کار در تعمیرات مبل در شهر تهران

به کارگر ساده جهت کار در تعمیرات مبل در شهر تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط ...
11:08 12 منقضی شده

استخدام کارگر ساده جهت کار در تعمیرات مبل در شهر تهران

به کارگر ساده جهت کار در تعمیرات مبل در شهر تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط ...
11:08 4 منقضی شده

رویه کوب ماهر یا نیمه ماهر در کرج

به یک رویه کوب ماهر یا نیمه ماهر غیرسیگاری ((فقط برای تعمیرات مبل راحتی)) نیازمندیم ۰۹۱۲۸۸۹۴۸۳۹ ۰ ...
22:15 5 منقضی شده

استخدام نیروی جهت رویه کوبی و تعمیرات مبل در تهران

به نیروی جهت رویه کوبی و تعمیرات مبل استیل و راحتی با حقوق و بیمه در تهران نیازمندیم.
10:21 13 منقضی شده

استخدام نیروی جهت رویه کوبی و تعمیرات مبل در تهران

به نیروی جهت رویه کوبی و تعمیرات مبل استیل و راحتی با حقوق و بیمه در تهران نیازمندیم.
10:21 14 منقضی شده

استخدام خیاط ماهر مبل جهت تعمیرات مبل در شهر تهران

به خیاط ماهر مبل جهت تعمیرات مبل در شهر تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتو ...
10:11 16 منقضی شده

استخدام خیاط ماهر مبل جهت تعمیرات مبل در شهر تهران

به خیاط ماهر مبل جهت تعمیرات مبل در شهر تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتو ...
10:11 5 منقضی شده

استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت تعمیرات مبل سعید در زنجان

به یک کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت تعمیرات مبل سعید در زنجان نیازمندیم. متقاضیان و ...
09:53 14 منقضی شده

استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت تعمیرات مبل سعید در زنجان

به یک کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت تعمیرات مبل سعید در زنجان نیازمندیم. متقاضیان و ...
09:53 13 منقضی شده

رویه کوبی و تعمیرات مبل در اهواز

به یک کارگر ساده با شرایط عالی نیازمندیم. برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. ترجیحا ساکن مرکز شهر و اطر ...
14:00 46 منقضی شده

استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت تعمیرات مبل در تهران

به کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت تعمیرات مبل در شرق تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد ش ...
11:53 11 منقضی شده