( استخدام تحلیلگر بورس ) از یک خانم اشنا به تحلیل تکنیکال وعلاقه مند به باز در مشهد

از یک خانم اشنا به تحلیل تکنیکال وعلاقه مند به بازارهای بورس در شرکتی معتبر محدوده احمداباد دعوت به ...
22:00 16 منقضی شده