مرکز مراقبت های بالینی در منزل شاهین طب در شیراز

به تعدادی تکنسین ، پرستار ، ماما ، بهیار ، کمک‌ بهیار و مراقب جهت کار در مرکز مراقبت بالینی نیازمندی ...
18:00 13 منقضی شده

( بهیار خانم باتجربه ) اشنایی کامل با تزریقات و پانسمان جهت همکاری در مطب در تهران

اشنایی کامل با تزریقات و پانسمان جهت همکاری در مطب
01:45 8 منقضی شده

استخدام پرستار بهیار یا ماما در شیراز

بکارگیری نیروی پرستار .ماما یا بهیار خانم جهت فعالیت در شیفت ثابت عصر کلینیک ترک اعتیاد واقع در پل ح ...
15:00 11 منقضی شده

استخدام بهیار جهت کار در کلینیک پوست و مو در تهران

به یک بهیار خانم جهت کار در کلینیک پوست و مو در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شر ...
10:14 11 منقضی شده

استخدام بهیار و کمک بهیار جهت کار در توانبخشی در شهر قدس

به بهیار و کمک بهیار آقا جهت کار در توانبخشی در شهر قدس نیازمندیم.متقاضیان واجد ...
10:11 10 منقضی شده

استخدام بهیار و کمک بهیار خانم جهت کلینیک گوارش بزرگمهر

به بهیار و کمک بهیار خانم جهت کلینیک گوارش بزرگمهر در تهران نیازمندیم.متقاضیان و ...
09:55 7 منقضی شده

استخدام تعدادی کمک بهیار جهت مراقبت در منزل – تهران

به تعدادی کمک بهیار خانم جهت مراقبت در منزل (روزانه و شبانه روزی) در تهران نیازمندیم.
09:33 10 منقضی شده

استخدام پرستار یا بهیار جهت درمانگاه کودکان در تهران

به نیروی پرستار یا بهیار جهت درمانگاه کودکان در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شر ...
09:30 11 منقضی شده

استخدام بهیار خانم و آقا جهت کار در درمانگاه گیشا در تهران

به بهیار خانم و آقا با مدرک معتبر جهت کار در درمانگاه گیشا در تهران نیازمندیم.مت ...
09:29 12 منقضی شده

استخدام پزشک عمومی و بهیار جهت کار در مطب واقع در مسعودیه

به پزشک عمومی و بهیار جهت کار در مطب واقع در مسعودیه برای جمعه ها در شهر تهران نیازمندیم.
08:38 8 منقضی شده

استخدام بهیار و کمک بهیار جهت کار در مرکز آمبولانس در تهران

به بهیار و کمک بهیار جهت کار در مرکز آمبولانس در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد ش ...
08:36 14 منقضی شده

استخدام روانشناس، بهیار و ماما جهت همکاری در تهران

به روانشناس، بهیار و ماما جهت همکاری در شرق تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط ...
10:24 5 منقضی شده

استخدام پرستار یا بهیار جهت کار در مرکز MMT در تهران

به پرستار یا بهیار جهت کار در شیفت عصر مرکز MMT با سابقه کار در تهران محدوده شرق نیازمندیم. ...
09:31 7 منقضی شده

استخدام پرستار یا بهیار جهت کار در مرکز MMT در تهران

به پرستار یا بهیار جهت کار در شیفت عصر مرکز MMT با سابقه کار در تهران محدوده شرق نیازمندیم. ...
09:31 4 منقضی شده

( پرستار شبانه روزی ) به تعدادی نگهدار ومراقب شبانه روزی وروزانه فقط خان در تهران

به تعدادی نگهدار ومراقب شبانه روزی وروزانه فقط خانم از ۲۵ تا ۵۰ سال با پایه حقوق ۱۵۰۰ تا ۲ میلیون نی ...
11:00 7 منقضی شده

استخدام بهیار و منشی جهت درمانگاه شبانه روزی ولیعصر – اسلامشهر

به بهیار و منشی جهت درمانگاه شبانه روزی ولیعصر در سلطان آباد (اسلامشهر) نیازمندیم.
10:39 17 منقضی شده

استخدام بهیار و منشی جهت درمانگاه شبانه روزی ولیعصر – اسلامشهر

به بهیار و منشی جهت درمانگاه شبانه روزی ولیعصر در سلطان آباد (اسلامشهر) نیازمندیم.
10:39 6 منقضی شده

استخدام مرکز خدمات درمانی در منزل آریا فر در مشهد

به منشی و پرستار و کمک بهیار خانم و آقا در مرکز خدمات درمانی در منزل آریا فر در مشهد نیازمندیم.
08:44 10 منقضی شده

استخدام مرکز خدمات درمانی در منزل آریا فر در مشهد

به منشی و پرستار و کمک بهیار خانم و آقا در مرکز خدمات درمانی در منزل آریا فر در مشهد نیازمندیم.
08:44 4 منقضی شده

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (فراخوان جدید)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
08:31 10 منقضی شده