( اپتومتریست خانم ) یک کلینک معتبر در نظر دارد برای افزایش روزهای حضور در تهران

یک کلینک معتبر در نظر دارد برای افزایش روزهای حضور اپتومتر از همکاران محترم دعوت به عمل آورد. برای ت ...
07:00 13 23 اردیبهشت 1397

ادیولوژیست ، اپتومتریست و پزشک عمومی در کرج

دعوت به همکاری یک نفر ادیولوژیست،یک نفر اپتومتریست و پزشک عمومی در درمانگاهی فعال ...
00:15 30 منقضی شده

( نیازمند همکار اپتومتریست ) به یه همکار اپتومتریست خانم یا آقا جهت مطب چشم پزش در تهران

به یه همکار اپتومتریست خانم یا آقا جهت مطب چشم پزشکی با مدرک و مجوز نیازمندیم ...
00:15 18 منقضی شده

استخدام اپتومتریست جهت کار در شهر اصفهان

به اپتومتریست جهت کار در شهر اصفهان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شم ...
08:58 25 منقضی شده

استخدام اپتومتریست جهت کار در مطب فعال

به اپتومتریست با تجربه جهت کار در مطب فعال در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرای ...
09:58 25 منقضی شده

استخدام اپتومتریست با سابقه در استان خراسان رضوی و فارس

استخدام عینک سازی چشمک عینک سازی چشمک صنف ع ...
08:26 28 منقضی شده

نیازمند به اپتومتریست جهت همکاری یا شراکت در تهران

اپتومتریست جهت همکاری یا شراکت مطب عینک سازی با ۱۲ سال سابقه فعالیت بصورت توافقی ...
01:15 28 منقضی شده

استخدام اپتومتریست با مجوز جهت کار در تهران

به اپتومتریست با مجوز جهت کار در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با ...
10:13 22 منقضی شده

استخدام اپتومتریست جهت همکاری در مشهد

به اپتومتریست ( بینایی سنج ) جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط می ...
08:01 26 منقضی شده

استخدام اپتومتریست جهت همکاری در مشهد

به اپتومتریست ( بینایی سنج ) جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط می ...
08:01 25 منقضی شده

( نیازمند اپتومتریست ) با سلام نیازمند همکار اپتومتریست ( بینایی سنج ) در در کرمانشاه

با سلام نیازمند همکار اپتومتریست ( بینایی سنج ) در شهرستان ساوه هستم جهت اطلاع بیشتر با شماره ۰۹۱۲۱۵ ...
04:45 29 منقضی شده

استخدام اپتومتریست جهت شیفت صبح و عصر در کرج

به اپتومتریست جهت شیفت صبح و عصر در کرج نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند ب ...
08:06 30 منقضی شده

استخدام اپتومتریست جهت شیفت صبح و عصر در کرج

به اپتومتریست جهت شیفت صبح و عصر در کرج نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند ب ...
08:06 20 منقضی شده

استخدام اپتومتریست جهت همکاری در عینک آیلند در قم

به یک اپتومتریست جهت همکاری در عینک آیلند در قم نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط می ...
11:38 26 منقضی شده

استخدام اپتومتریست جهت همکاری در عینک آیلند در قم

به یک اپتومتریست جهت همکاری در عینک آیلند در قم نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط می ...
11:38 23 منقضی شده

استخدام اپتومتریست جهت شیفت صبح در شهر تهران

به اپتومتریست جهت شیفت صبح در شهر تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند ب ...
09:26 21 منقضی شده

استخدام اپتومتریست جهت شیفت صبح در شهر تهران

به اپتومتریست جهت شیفت صبح در شهر تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند ب ...
09:26 21 منقضی شده

استخدام اپتومتریست بامجوز جهت همکاری در شهر تهران

به اپتومتریست بامجوز جهت همکاری در شهر تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوا ...
12:39 18 منقضی شده

استخدام اپتومتریست بامجوز جهت همکاری در شهر تهران

به اپتومتریست بامجوز جهت همکاری در شهر تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوا ...
12:39 19 منقضی شده

استخدام اپتومتریست جهت شیفت صبح و عصر در شهر انزلی

به اپتومتریست جهت شیفت صبح و عصر در شهر انزلی نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتو ...
12:39 19 منقضی شده