( استخدام اتوکار ) به یک اتوکار حرفه ای به صورت تمام وقت فوری نیازمند در اصفهان

به یک اتوکار حرفه ای به صورت تمام وقت فوری نیازمندیم با حقوق توافقی ...
23:30 5 29 اسفند 1396

استخدام تعدادی اتوکار پیراهن مردانه جهت همکاری در تهران

به تعدادی اتوکار پیراهن مردانه (تسویه نقدی) جهت همکاری در تهران نیازمندیم.متقاضی ...
08:37 10 منقضی شده

( اتوکار مو نیازمندیم ) به یک اتوکارخانم برای اتوکشی در کار کراتین وریباند در اهواز

به یک اتوکارخانم برای اتوکشی در کار کراتین وریباندینگ نیازمندیم. ترجیحا مجرد وساکن کیانشهرباسابقه کا ...
15:15 5 منقضی شده

استخدام کارگر زیگزال دوز، اتوکار و چرخکار در اراک

به چند نفر کارگر زیگزال دوز، اتوکار و چرخکار در اراک نیازمندیم.متقاضیان واجد شرا ...
11:04 6 منقضی شده

استخدام یکنفر اتوکار تریکو در تهران

به یکنفر خانم یا آقا اتوکار تریکو در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانن ...
09:39 7 منقضی شده

استخدام نیروی اتوکار تمام وقت جهت کارگاه پرده در شهر اصفهان

به نیروی اتوکار تمام وقت جهت کارگاه پرده در شهر اصفهان نیازمندیم.متقاضیان واجد ش ...
08:51 6 منقضی شده

استخدام اتوکار و وردست خانم جهت همکاری در شهر اصفهان

به اتوکار و وردست خانم جهت همکاری در شهر اصفهان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط می ...
07:58 6 منقضی شده

استخدام اتوکار و وردست خانم جهت همکاری در شهر اصفهان

به اتوکار و وردست خانم جهت همکاری در شهر اصفهان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط می ...
07:58 4 منقضی شده

استخدام تعدادی اتوکار خانم جهت همکاری در شهر مشهد

به تعدادی اتوکار خانم جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوا ...
08:15 9 منقضی شده

استخدام تعدادی اتوکار خانم جهت همکاری در شهر مشهد

به تعدادی اتوکار خانم جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوا ...
08:15 6 منقضی شده

استخدام اتوکار ماهر به صورت پاره وقت جهت خشکشویی

به اتوکار ماهر به صورت پاره وقت جهت خشکشویی در شهر تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد ...
10:30 9 منقضی شده

استخدام اتوکار ماهر به صورت پاره وقت جهت خشکشویی

به اتوکار ماهر به صورت پاره وقت جهت خشکشویی در شهر تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد ...
10:30 8 منقضی شده

استخدام چرخکار ماه رو نیمه ماهر خانم در تبریز

به چند نفر چرخکار ماهر و نیمه ماهر مجلسی دوز خانم و اتوکار ماهر در محیطی کاملا زنانه با کار دائم و پ ...
21:45 13 منقضی شده

استخدام چرخکار، مزدی دوز، اتوکار و وردست چرخکار در همدان

به تعدادی چرخکار، مزدی دوز، اتوکار مانتو و وردست چرخکار در همدان، حوالی رسالت نیازمندیم.
11:10 8 منقضی شده

استخدام چرخکار، مزدی دوز، اتوکار و وردست چرخکار در همدان

به تعدادی چرخکار، مزدی دوز، اتوکار مانتو و وردست چرخکار در همدان، حوالی رسالت نیازمندیم.
11:10 7 منقضی شده

استخدام اتوکار جهت کار تعمیرات خیاطی در کرج

به اتوکار جهت کار تعمیرات خیاطی فروشگاهی در کرج نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط می ...
09:26 8 منقضی شده

استخدام اتوکار جهت کار تعمیرات خیاطی در کرج

به اتوکار جهت کار تعمیرات خیاطی فروشگاهی در کرج نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط می ...
09:26 7 منقضی شده

( اتوکار ) به دونفر اتوکار ماهر درتولیدی مانتو نیازمندیم در تهران

به دونفر اتوکار ماهر درتولیدی مانتو نیازمندیم
03:15 8 منقضی شده

وردست و اتوکار در شیراز

به تعدادیاتوکار ووردست جهت کار در تولیدی پوشاک نیازمندیم ...
22:15 6 منقضی شده

استخدام بسته بند و اتوکار در تهران – جمهوری

به بسته بند و اتوکار در تهران محدوده جمهوری نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوان ...
10:55 6 منقضی شده