شرکت مهر آیین اهورا در شیراز

این آگهی منقضی شده است
شرکت مهر آیین اهورا جهت تکمیل و بروزرسانی نیروهای خود به تعدادی خانم جهت کار نیمه وقت تمام وقت نیازمندست 。به تعدادی نیروی خانم جهت مراقبت از سالمند سالم و پوشکی به صورت تمام وقت و شبانه روزی نیازمندیم 。به تعدادی نیروی خانم جهت مراقبت از کودک بصورت نیمه وقت ،تمام وقت و شبانه روزی نیازمندیم 。به دو خانم جهت امور منزل بصورت شبانه روزی نیازمندیم 。به دو خانم جهت مراقبت از کودک بصورت شبانه روزی با حقوق عالی نیازمندیم 09179203659 09377429088 32243100
در نقشه زیر موقعیت شهر محل کار را میتوانید ببینید

برای نمایش نقشه کلیک کنید


نظرات آگهی

درباره این آگهی نظر دهید