در هنگام ثبت آگهی توجه فرمایید که آگهی شما حتما باید شامل اطلاعات تماس باشد و آدرس شهر و محل کار را حتما ذکر نمایید.

بدیهی است مشاغلی که اطلاعات کافی را ذکر نکرده باشند تایید نخواهند شد.