اسخدام راننده سنگ کش در اصفهان

نیازمنده راننده سنگ کش باسابقه کار حداقل 5 سال جوان وکاری و قابل اعتماد متحد به کار و وسیله نقلیه الویت با کسانی هست که سنگ کشی کارکرده باشن.
در نقشه زیر موقعیت شهر محل کار را میتوانید ببینید

نظرات آگهی

درباره این آگهی نظر دهید