مدیریت ترافیک مصرفی کارمندان

مدیریت ترافیک مصرفی کارمندان – معرفی سامانه کارمندکنترل

مدیریت ترافیک مصرفی کارمندان شرکت برای مدیران امروزه به یکی از بزرگترین دغدغه مالی تبدیل شده است! در سامانه کارمندکنترل مدیریت و نظارت بر ترافیک مصرفی اینترنت کارمندان یک مجموعه کاری و شرکت وجود دارد. مدیران میتوانند با ورود به پنل مدیریتی خود در سامانه کارمندکنترل در بخشی جداگانه به نظارت بر میزان ترافیک مصرفی […]

ادامه مطلب
کاهش نظارت بر ترافیک مصرفی اینترنتها با نظارت بر مصرف اینترنت

نظارت بر ترافیک مصرفی اینترنت – معرفی کارمندکنترل

ترافیک مصرفی یکی از موضوعات هزینه بر بیشتر شرکت ها و مجموعه های کاری است. در این نوشته می‌خواهیم به معرفی بخش نظارت بر ترافیک مصرفی اینترنت نرم افزار کارمندکنترل بپردازیم. استفاده از اینترنت در مجموعه های کاری به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است ولی بر روی هزینه های راه اندازی و بهره وری […]

ادامه مطلب