گرفتن اسکرین شات از سیستم کارمندان

گرفتن اسکرین شات از سیستم کارمندان – معرفی نرم افزار کارمندکنترل

یکی دیگر از قابلیت‌های نظارتی سامانه کارمندکنترل، امکان گرفتن اسکرین شات از سیستم کارمندان است که در ادامه به بررسی کامل این بخش می‌پردازیم. گرفتن اسکرین شات از کامپیوتر کارمند، قابلیتی است که مدیر یک شرکت یا مجموعه کاری با انتخاب گزینه آن در پنل مدیریتی، می‌تواند بصورت لحظه‌ای با حتی بصورت زمان‌بندی شده از […]

ادامه مطلب