قابلیت حضور و غیاب کارمندان

معرفی بخش حضور و غیاب یکپارچه و هوشمند سامانه کارمندکنترل

در این نوشته قصد داریم به توضیح درباره بخش بسیار پیشرفته حضور و غیاب یکپارچه و هوشمند سامانه کارمندکنترل بپردازیم. اگر صاحب یک شرکت یا مدیر یک سازمان و نهاد بسیار گسترده باشید، یکی از نخستین بخش هایی که باید بروی آن نظارت و کنترل داشته باشید، موضوع حضور و غیاب کارمندان است. بسیاری راهکار […]

ادامه مطلب