19 سپتامبر 2020

مهندس پگاه نیک مهر مطالب 38

پگاه نیک مهر هستم کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار از دانشگاه امیرکبیر و کارشناسی فناوری اطلاعات از صنعتی شاهرود و علاقمند به تکنیک های مدیریتی هوشمند

تمامی حقوق برای پویش پرداز محفوظ است.