افزایش بازدهی کارمندان

۴ روش کلیدی برای افزایش بازدهی کارمندان در محیط کار

کارمندان به طور میانگین روزی ۵ ساعت در پشت میزهای خود مشغول به کار می باشند. با این وجود با بررسی نتایج حاصل شده از فعالیت آن ها مشاهده می کنیم که بازده کارمندان در بسیاری اوقات پایین تر از حد معمول می باشد فاصله زیادی تا انتظار مدیران دارد. به همین جهت افزایش بازدهی […]

ادامه مطلب